Fodervärd

Som uppfödare så kan man inte alltid ha alla hundar hemma, och då kan det vara lämpligt att ha fodervärd åt någon eller några hundar. Fodervärdskap kan gälla både för tik och för hane.

Vid intresse för att bli fodervärd:

Det är viktigt att man är införstådd i hur ett fodervärdsavtal (hittar du här) inom SKK fungerar. För mig är det ytterst viktigt att ha en bra relation samt kontinuerlig kontakt då mina foderhundar inte bara skall ingå i Boscobels avelsprogram utan också är högt älskade som precis alla mina andra hundar är. För mig är det viktigt att det finns en ömsesidig trygghet hos varandra och att Du som fodervärd alltid känner att jag finns till hands om det är något.

Jag ser helst att man bor inom Västra Götaland, har ett geniunt stort intresse för hund. Eventuellt intresserad av utställning, lydnad/agilty/rally eller övrig träning. Dock inget krav, för mig är det viktigast att alla Boscobels hundar kommer till kärleksfulla hem.

Vid intresse, är ni välkomna att skicka ett mail där ni beskriver vem/vilka ni är, tidigare erfarenhet av rasen, vad ni tänkt och varför just att bli fodervärd skulle intressera er!

Boscobel följer självklart Svenska Kennelklubbens bestämmelser och använder deras fodervärdsavtal och köpeavtal med bibehållen avelsrätt.

Att vara fodervärd åt en hund innebär följande:

 • Fodervärden betalar ingenting för valpen när man hämtar den.
 • Uppfödaren äger hunden och har rätt till två (2) kullar om det är en tik innan tiken är fem (5) år, och sex (6) kullar om det är en hane. Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstående villkor är uppfyllda, dock senast 5 år efter avtalets undertecknande eller när hanen uppnått 7 års ålder. Avtalstiden är fem år, vilket innebär att om tiken eller hanen sätts ut på foder när de är åtta veckor gamla upphör avtalet att gälla på femårsdagen av avtalets undertecknande.
 • Uppfödaren har rätt att ställa ut hunden, mentalbeskriva och göra andra nödvändiga prov för att hunden skall bli avelsgodkänd.
 • Om fodervärden vill ställa ut eller tävla så går det bra så länge parterna har kommit överens om detta.
 • Uppfödaren betalar alla kostnader som har med parning och valpning att göra.
 • Fodervärden betalar allt annat som rör hunden: försäkring, foder, veterinärvård, vaccinering och avmaskning.
 • Hunden skall hållas i god kondition och vara tillgänglig för uppfödaren när denne vill, vid parning, valpning, utställning, mentalbeskrivning, hälsoundersökningar etc.

Det finns även ett avtal som heter “Köpeavtal med bibehållen avelsrätt” som vi eventuellt kan använda om det är en hane och det innebär följande:

 • Valpköparen betalar halva köpesumman för valpen.
 • Uppfödaren äger inte hunden, men innehar fortfarande avelsrätten.
 • Uppfödaren har rätt till tre (3) kullar innan hanen är fem (5) år.
 • I övrigt är det valpköparens hund, och valpköparen står för hundens samtliga kostnader bortsett från de kostnader som gäller parning och övrigt som krävs för att få hunden avels godkänd, dessa står uppfödaren för.